Slår sine pjalter sammen

De Unges Orkesterforbund arbeider med barne- og ungdomsorkestre. Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL) jobber med de voksne symfoniorkestrene. Disse to organisasjonene har selvfølgelig mye til felles, noe som blant annet kommer til uttrykk gjennom samarbeidet om nettsiden Orkester.no.

Nå tar vi samarbeidet et skritt videre. For første gang har UNOF og NASOL valgt å plassere sine høyeste beslutningsorganer på samme tid og sted. UNOFs landsmøte og NASOLs representantskapsmøte skal avholdes 24.-26. april på Radisson Blu Atlantic, Stavanger, Rogaland.

— Dette gjør vi for å løfte orkesterbevegelsen videre i fellesskap, sier daglig leder Terje Winther i UNOF.

Landsmøtet og representantskapsmøtet er henholdsvis UNOF og NASOLs høyeste organ, som velger styret og tar viktige avgjørelser om organisasjonenes arbeid. De to organisasjonene vil også ha en felles orkesterkonferanse, der de sammen diskuterer viktige utfordringer for orkesterbevegelsen i tiden framover.

Her finner du mer praktisk informasjon om landsmøtet/representantskapsmøtet.