Ny søknadsrunde for internasjonal støtte

Skal du på reise, men glemte å søke internasjonal støtte? Nå kan du søke likevel.

Landsstyret i UNOF har vedtatt en ny, ekstraordinær tildelingsrunde for den internasjonale støtten, med søknadsfrist 15. mai. Denne søknadsrunden er rettet mot enkeltmedlemmer som skal delta på internasjonale sommermusikkskoler, og medlemsorkestre som planlegger reiser høsten 2020 eller våren 2021.

Ut på tur

Hva bør med på et turbudsjett? Trenger dere andre finansieringskilder? Hvordan knytter man kontakt med lokale orkestermiljøer for å samarbeide om konserter eller aktiviteter på turen?

Orkester.no har samlet noen tips til orkestre som skal på utenlandstur. 

UNOFs støtteordninger

Internasjonal støtte kan gå til orkestre eller til enkeltmusikere i UNOF. Man kan få støtte til samarbeidsprosjekter med orkestre i utlandet, eller til å delta på internasjonale orkesterkurs. Støtten gis kun til orkestre som er medlem av UNOF eller musikere i et av UNOFs medlemsorkestre.

Her finner du mer informasjon om og søkandsskjema for internasjonal støtte.

På Orkester.no ligger en oversikt over alle NASOLs og UNOFs støtteordninger.