Nå kan du søke støtte fra Orkester for alle

Hvert år arrangerer De Unges Orkesterforbund en rekke sommermusikkskoler over hele landet. Disse ukelange kursene er for mange det musikalske og sosiale høydepunktet i løpet av året. Derfor er det viktig at alle kan være med!

Orkester for alle er UNOFs støtteordning for alle som vil delta på sommermusikkskole, men ikke har råd. Vi tilbyr sommermusikkskole i orkesterspill til redusert pris — for de som trenger det.

Denne støtten er beregnet på dem som av økonomiske grunner vil ha vansker med å betale deltakeravgiften. For å sikre at støtten går til de som har størst behov for den, stiller vi krav om begrunnelse i søknaden. Ordningen har løpende søknadsfrist, og innkomne søknader behandles i begynnelsen av hver måned.

Her kan du lese mer om støtteordningen, og søke støtte.