Støtteordningen for de store anledningene

Har orkesteret ditt store planer? Da kan du søke støtte fra «Den uvanlige støtteordningen«, forkortet DUST. Støtteordningen har som hovedmål å støtte store prosjekter som ikke er en del av orkestrets ordinære aktiviteter.

Pengene skal gå til store prosjekter som krever et slags «løft», gjerne koblet til økonomisk løft. Hvis dere vil tenke stormannsgale tanker, sette hårete mål og legge ambisiøse planer, er det denne støtteordningen dere kan bruke.

Den uvanlige støtteordningen har to søknadsfrister i året, 9. februar og 9. oktober.

Potensielle søkere oppfordres til å sende en epost til UNOF for å spørre om det planlagte prosjektet er innenfor eller utenfor denne støtteordningen, i god tid før søknadsfristen går ut. Slik kan søknaden bli utarbeidet i samarbeid med UNOF.

Her kan du lese mer om støtteordningen.