Hold av denne datoen

De Unges Orkesterforbund (UNOF) inviterer deg til dirigentkonferanse helgen 11. – 12. januar 2020 i Trøndelag.

Vi jobber med å lage et godt program med spennende faglig innhold. Hvis du har noen tanker eller ønsker til dirigentkonferansen, vil vi gjerne høre om det.

Endelig invitasjon med påmelding og innhold kommer om ikke så lenge, men sett av datoen allerede nå!

Samme helg arrangerers det også organisasjonskurs for ungdom i UNOF på samme sted.