Dette betyr statsbudsjettet for de frivillige orkestrene

De fleste ordningene som berører det frivillige orkesterlivet fortsetter mer eller mindre som før, eller med liten økning. Momskompensasjonen økes litt, men samtidig kuttes det i støtten til voksenopplæring.

Hele statsbudsjettet kan leses på regjeringens nettsider.

 Dypt urovekkende

For orkestre med mange medlemmer over 14 or og som mottar mye voksenopplæringsmidler, er statsbudsjettet dårlige nyheter. Musikkens studieforbund, som blant annet administrerer voksenopplæringsstøtten til orkestre, reagerer sterkt på at statsbudsjettet kutter i støtten til stuideforbundene.

 Statsbudsjettet for 2020 gir et kutt på 10 millioner for de norske studieforbundene. Dette tilsvarer nesten 5%.
I en tid når vi er pålagt å bidra inn i en omfattende prosess med endringer i departementstilknytning, ekstra arbeid med ny lov og forskrift og fagre lovnader om at regjeringen vil satse på læring i frivillige organisasjoner oppfatter vi dette som dypt urovekkende. Sammenlignet med nivået på 1990-tallet har studieforbundenes tilskudd nå blitt halvert. Hvordan mener regjeringen at vi skal kunne leve opp til lovens mål med stadig mindre bevilgninger?, skriver Musikkens studieforbund på Facebook.

 Ikke godt nok

Momskompensasjonen øker. Frivillighet Norge, som lenge har tatt til orde for full momskompensasjon, er likevel ikke fornøyde. Økningen er ikke nok til å fjerne moms på dugnad, sier organisasjonen i en pressemelding.

 Det vil fortsatt mangle omlag 400 millioner kroner før vi har full momskompensasjon. Dette er penger som kunne ha blitt brukt til aktivitet i lag og foreninger over hele landet, men i stedet blir borte i avgift til staten. Dette er ikke godt nok, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Både UNOF og NASOL er medlemmer av Frivillighet Norge og støtter kravet om full momskompensasjon.

Etterlyser Frifond-styrking

LNU, som UNOF er tilsluttet, mener dette er et lite ambisiøst budsjett for barne- og ungdomsfrivilligheten. Årets statsbudsjett er det første etter at regjeringen i frivillighetsmeldingen satte høye ambisjoner for frivillighetspolitikken, men LNU savner reell satsing på frivillighet.

LNU etterlyser en styrking av Frifond-midlene. Barne- og ungdomsorganisasjonene vokser hvert år, og har de siste ti årene vokst med over 100.000 medlemmer. Da må også støtteordningene økes slik at det fortsatt er mulig å arrangere aktiviteter for barn og unge over hele landet.

– Støtten til Frifond har stått stille siden 2015. Samtidig har Norsk tipping har hatt rekordoverskudd år etter år. Vi mener Stortinget enten bør legge Frifond inn i statsbudsjett igjen, eller gå gjennom tippemidlene og sikre at de går til brede ordninger for frivillighet, mener LNU-leder Rode Hegstad.

– En del uavklarte forhold

Paraplyorganisasjonen Norsk Musikkråd trekker framflere positive trekk ved budsjettet, som økt momskompensasjon og tiltak for bedre inkludering av barn og ungdom.

Samtidig etterlater dette kulturbudsjettet også en del uavklarte forhold, påpeker musikkrådet. Særlig gjelder dette hvilke områder innenfor kultur som vil bli tillagt de nye fylkene.

Musikkrådet er skuffet over at regjeringen ikke følger opp de positive signalene i Frivillighetsmeldingen og Kulturmeldingen om flere egnede øvings- og fremføringslokaler for det frivillige musikk- og kulturlivet. Kuttene i studieforbundene blir også møtt med skarp kritikk.

– Frivillige organisasjoners langsiktige opplæringsarbeid blir nok en gang sett på som annenrangs, og dette er dypt bekymringsfullt, skriver musikkrådet.