Merk dere denne datoen

24.-26. april 2020 er tiden for både UNOFs landsmøte og NASOLs representantskapsmøte.

UNOF og NASOL har samarbeidet om flere store prosjekter de siste årene. Blant annet har vi laget den felles nettsiden Orkester.no og Europeisk Orkesterfestival Bergen i i fjor.

Nå vil de to organisasjonene for første gang samle sine høyeste beslutningsorganer på samme sted og til samme tid, nemlig i Stavanger.

På lørdag vil UNOF og NASOL-representantene delta på en felles fagkonferanse. Søndag avholdes UNOFs landsmøte og NASOLs representantskapsmøte hver for seg.