Ja til sang i skolen!

En rekke organisasjoner har gått sammen for et opprop for å sikre sangens fremtid i det norske skoleverket. De Unges Orkesterforbund slutter seg til dette, og oppfordrer til å støtte denne underskriftskampanjen og delta på demonstrasjonen Syng ut for sang i skolen foran Stortinget 12. juni kl 16.00.

Hele oppropet kan leses på nettsidene til Krafttak for sang. De viktigste punktene er:

  • Det må sikres at sang er en aktivitet og et levende virkemiddel i skolens hverdag, ikke bare i musikktimene.
  • Det må stilles krav til kompetanse til musikklærere i grunnskolen.
  • Sang og sangledelse må derfor bli en obligatorisk del av lærerutdanningen for lærere i grunnskolen, ikke bare for de som utdanner seg til musikklærere.
  • Det må gjennomføres kompetansetiltak innenfor sang for de lærerne som er i skolen i dag og som mangler kompetanse og trygghet i å igangsette og lede sang.
  • Sang som aktivitet bør nevnes konkret: Sang må få sin rettmessige plass i samtlige læreplaner der dette er naturlig
  • Regjeringen må legge fram «Plan for styrking av de estetiske fagene», slik Stortinget påla den allerede i 2016.