Gjennomførte siste nivå av Ung Dirigent

I april gjennomførte UNOF det tredje «Ung Dirigent»-kurset i samarbeid med Dirigentløftet. Kurset ble avholdt på Toneheim Folkehøgskole på Hamar.

Etter at det ble en ny satsing på unge dirigenter har vi satt kursene våre i system og utviklet et helhetlig opplegg fra nybegynner til viderekommen.

Spesialkomponert materiale

Kursene er utviklet av dirigent og pedagog Mathias Gran. Kurset er unikt ved at alt det musikalske materialet er spesialkomponert for å øve på spesielle direksjonsteknikker.

«Ved å presentere et helt nytt materiale er det ingen som har forrang ved at de har spilt det før, slik at vi møter musikken på samme nivå. Jeg har skrevet stykkene slik at de ikke er for vanskelige, så musikerne lett kan følge dirigenten og lære av hverandre», sier Mathias.

Han har merket at flere har fattet interesse for dirigentetydene hans. De har blant annet blitt brukt på noen videregående skoler. I tiden framover vil han jobbe med å utvikle egne notesett med «flexi-arr», slik at det kan brukes av forskjellige sammensatte ensembler.

Fra nybegynner til avansert

Kursrekken i Ung dirigent er delt i fire nivåer.

  • Nivå 1 er for de helt ferske nybegynnerene og passer godt på sommermusikkskoler og lokale orkestre.
  • Nivå 2 er et lite hakk opp, og passer for de som har prøvd å dirigere litt tidligere eller for ungdommer som kan litt musikkteori.
  • Nivå 3 er det første nivået for viderekommende, og tar for seg finesser og mer avansert teknikk.
  • Nivå 4 er en videreføring av nivå 3 der det handler om å finne sin personlige stil og uttrykk.

På kurset vi gjennomførte på Toneheim ble det for første gang gjennomført et nivå 4. Deltakerne på dette kurset er tre dirigentstudenter fra Toneheim som deltok på nivå 3 i høst. Eline, Daniel og Siri fikk utdelt diplom og en dirigentpinne som bevis på gjennomføringen. Flere av dem ønsker å fortsette med dirigeringen og skal studere direksjon til høsten.

(Artikkelen fortsetter etter bildet.)

Lokale kurs for ditt orkester

Deltakerne på dirigentkurset fikk denne gang bryne seg på et orkester ikke bare bestående av de andre kursdeltakerne, men av musikkelever fra Toneheim.

denne videoen på UNOF sine facebooksider kan du se Daniel dirigere stykket «Esspresivitet».

UNOF tilbyr lokale dirigentkurs på nivå 1 og 2, og nasjonale dirigentkrus på nivå (2), 3 og 4. Dersom ditt orkester ønsker å ha et dirigentkurs for noen av medlemmene, alle, eller sammen med et annet orkester, så bidrar UNOF med instruktører, notemateriel og annet dere trenger.

Ta kontakt med oss på unof@unof.no!