Dirigentkurs i ditt orkester?

Vil dere ha lokal undervisning i direksjon i deres orkester, tilpasset lokale behov? UNOF ordner biffen.

Dirigentløftet er en langsiktig satsing med mål om å heve nivået, dyrke kompetansen, øke statusen, skape samarbeid og bidra til økte karrieremuligheter for Norges dirigenter. Satsingen omfatter en rekke ulike program og tilbud på alle nivå.

Les mer på om Dirigentløftet på deres netttsider.

Sving pinnen!

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en del av Dirigentløftet og satser på dirigentkurs for ungdom. Vi arrangerer årlige nasjonale kurs for de som har lært det grunnleggende på lokale kurs.

Orkestrene våre har nå mulighet til å få en instruktør for en dag eller en helg for at musikantene kan lære direksjon. Disse kursene kvalifiserer deg til å delta på nasjonale kurs på høyere nivå. UNOF stiller med notemateriale, instruktør og pinner.

Det er også mulighet at dirigenten i orkesteret leder arbeidet.

Ta kontakt

Dersom ditt orkester ønsker å ha et dirigentkurs for noen av medlemmene, alle, eller sammen med et annet orkester, ta kontakt med UNOF, så utarbeider vi et opplegg sammen med dere.