Norsk president i WFAO

Carl Ninian Wika er valgt til President i Verdensføderasjonen for amatørorkestre (WFAO). Med seg har han Joe Yamaji (Japan/Taiwan) som visepresident.

Wika ble valgt på organisasjonens generalforsamling i Singapore i helgen.
Carl Ninian Wika har tidligere vært styreleder i De Unges Orkesterforbund (UNOF), og er valgt til vervet i WFAO som UNOFs representant.

World Federation of Amateur Orchestras (WFAO) er en verdensomspennende organisasjon for ikke-profesjonelle orkestre og barne/ungdomsorkestre, som ble stiftet i Japan i 1991.