Er du helt DUST?

UNOF etablerer en flunkende ny støtteordning: Den uvanlige støtteordningen, forkortet DUST.

Dette er en ordning som skal støtte store prosjekter som ikke er en del av de ordinære aktivitetene til et orkester. Pengene skal gå til store prosjekter som krever et slags «løft», og der orkestrene gjør noe utenom det vanlige.

Her kan du lese om hvordan du kan søke på ordningen.

Festivalstøttens arvtaker

UNOF hadde i perioden 2004 – 2016 en støtteordning som het «Støtte til festivaler, orkestersamlinger, konkurranser o.l.«. Denne ble etablert fordi UNOF arrangerte festivaler på 1980-tallet, som så ble tatt opp igjen på slutten av 1990-tallet etter noen års pause.

Det ble imidlertid veldig tydelig at UNOF sentralt ikke hadde ressurser til å arrangere festivaler, selv om medlemmene ønsket det. Landsstyret den gang etablerte derfor støtteordningen på begynnelsen av 2000-tallet for å oppmuntre kretser og medlemsorkestre til å arrangere festivaler og orkestersamlinger med mange orkestre.

Nyorientering

Erfaringene ble etterhvert slik at det var få festivaler som ble arrangert, men mange medlemsorkestre som søkte om midler til helt ordinære helgeseminarer som de av og til gjennomførte i samarbeid med andre. Det var noen få gode søknader, og UNOF delte derfor ofte ut de ca. 50.000 kronene som var fastsatt i budsjettet hvert år, men man så at støtteordningen ikke fungerte slik det var tenkt. 

Den gamle «festival-støtten» ble evaluert for et par år siden, og det ble vedtatt å legge ned ordningen. Så brukte man alle de avsatte pengene i 2017 og 2018 til den Europeiske orkesterfestivalen i Bergen i 2018, og la plan at man skulle etablere en ny tilskuddsordning fra og med 2019.

Og nå: DUST

UNOF etablerer nå en ny støtteordning som har fått navnet «Den Uvanlige Støtteordningen», forkortet DUST. Støtteordningen har som hovedmål å støtte store prosjekter som ikke er en del av de ordinære aktivitetene. Det settes av 150.000 i budsjettet hvert år. Midlene hentes fra UNOFs egne midler.

Her kan du lese mer om støtteordningen og hvordan du kan søke på den.