Statsbudsjettet: ingen revolusjon

Regjeringen styrker momskompensasjonen og tiltak mot barnefattigdom. Forslaget til statsbudsjett for 2019 innebærer likevel ingen revolusjon for det frivillige orkesterlivet.

Her er de viktigste punktene fra budsjettforslaget, sett med UNOF/NASOL-briller.

  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til momskompensasjon med 134 mill, noe som tilsvarer en økning på 9,4 prosent. kr. Frivillige organisasjoner vil dermed motta over 1,5 mrd. kroner fra ordningen i 2019. Forslaget innebærer at avkortingen vil være på 25 prosent i 2019, ifølge Frivillighet Norge. Det er altså et godt stykke igjen til fullfinansiering, slik de frivillige organisasjonene ber om.
  • Økt støtte til ferie- og fritidstiltak. Tilskuddsordningen mot barnefattigdom er foreslått økt til 292 millioner kroner i 2019. Interessant for oss er at det det settes av 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for å dekke utgifter til å delta i organiserte fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier.
  • Økning i tilskuddene til LNU Kultur og Kulturalliansen på om lag en millon kroner hver.