Nå lages det kulturpolitikk

Flere stortingsmeldinger av interesse for det frivillige musikklivet er i kjømda. Her kan du lese om noen av det som kommer til å påvirke orkestervirksomheten i årene som kommer: kulturmelding, frivillighetsmelding og barna- og ungdomskulturmelding.

Regjeringen har varslet at den vil legge fram en felles stortingsmelding om kulturskolen og barne- og ungdomskultur innen høsten 2020.

Dette var opprinnelig tenkt å være to ulike stortingsmeldinger, en om kulturskolen og én om barne- og ungdomskultur, men har blitt slått sammen.

Den politiske opposisjonen og en del organisasjoner er kritiske til dette, og vil ha to separate meldinger. Blant annet har kulturskolerektorer bedt om at kulturskolen skal få en egen stortingsmelding likevel.

Frivilighetsmelding

En stortingsmelding om frivillighet vil legges frem for behandling i Stortinget høsten 2018. I forbindelse med denne er det blitt gjort utredninger om hvordan en de støtteordninger kan gjøres enklere og mer oversiktlige.

UNOF har deltatt på møter og kommet med innspill til dette arbeidet. Vi har også i stor grad støttet oss til Frivillighet Norges arbeid med denne meldingen.

Kulturmelding

En ny stortingsmelding om kultur skal etter planen skal meldingen være klar innen årsskiftet 2018/2019. UNOF har deltatt aktivt i arbeidet med innspill til meldingen, alene og i samarbeid med Kulturalliansen, Norsk Musikkråd og organisasjonene for kor, korps og orkester.

Her kan du lese noen av våre innspill: