NASOLs årbok for 2015 – 2017

Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL) består av i alt 58 orkestre med 2 200 medlemmer over hele landet. Hvert år spiller orkestrene rundt 450 konserter.

NASOL jobber for å ivareta orkestrenes interesser, driver orkesterkurset Vestlandsk Sommarsymfoni og et omfattende notebibliotek der orkestre kan låne musikkverk.

Hvem disse orkestrene er, og hva de og NASOL driver med, kan du lese mer om i NASOLs årbok. Årboka kan lastes ned som PDF, elles bestilles ved å kontakte NASOLS sekretariat.