Felles innsats for full momskompensasjon

Snart skal den første stortingsmeldingen om frivillighet på ti år legges fram, og Frivillighet Norge ber om full momskompensasjon.

UNOF er medlem i Frivillighet Norge og støtter dette kravet. Full momskompensasjon er en rettferdig ordning for hele frivilligheten. Den gjør det billigere å drive, og gjør budsjettplanleggingen mer forutsigbar enn nå, når organisasjonene ikke vet hvor stor andel momsutgifter de vil få tilbake i neste budsjettår.

Vil rettighetsfeste

Høsten 2018 blir mange premisser for framtidas frivillighetspolitikk lagt. Den første stortingsmeldingen om frivillighetspolitikken på 10 år kommer før jul. Frivillig sektors viktigste krav er at frivillige organisasjoner skal ha rett til full momskompensasjon. De fleste partiene er enige om målet, men saken prioriteres ikke høyt nok. For å løfte saken opp på agendaen må vi mobilisere hele frivilligheten.

  • Målet er full momskompensasjon for all frivillig virksomhet, inkludert investeringer i bygg og anlegg.
  • Siden 2014 har en stadig lavere andel av momsutgiftene blitt kompensert. I 2017 var kompensasjonen på 72,8 prosent, noe som er 500 millioner kroner fra målet.
  • Stortinget vedtok i juni 2017 at regjeringen skulle legge fram en opptrappingsplan. Denne har ikke kommet. I mai 2018 fremmet Senterpartiet et forslag om innføring av full rettighetsbasert merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner. Forslaget behandles i høst.

Tre forslag

Frivillighetens forslag til trinn-for-trinn innføring av rettighetsfestet momskompensasjon:

  1. Rettighetsfesting av nivået på kompensasjonen i forbindelse med statsbudsjettet. Dette vil gi forutsigbarhet, gjennom at organisasjoner vet hvor mange prosent av momsutgiftene som blir kompensert neste år.
  2. Utgiftsreduksjonssats: Vedtak i forbindelse med statsbudsjettet som sikrer frivillige organisasjoner rett til å få refundert et en minimumsandel («utgiftsreduksjonssats») av påløpte momsutgifter for inneværende år gjennom momskompensasjonsordningen.
  3. Opptrappingsplan: Utgiftsreduksjonssatsen trappes gradvis opp til målet på 100% kompensasjon er nådd. I vårt forslag skjer dette fra budsjettåret 2022

Les. mer om momskompensasjon på Frivillighet Norges nettsider.