Vi vil fjerne kulturklasseskillet

[D]et må gjøres noe drastisk for å øke bevilgningene til kulturaktiviteter for barn og ungdom. Det er helt nødvendig, men neppe tilstrekkelig, ettersom klasseskiller i kulturen gjenspeiler klasseskiller ellers. Skal vi gjøre noe med det, må vi snu utviklingen som gjør at stadig flere barn og unge lever i fattigdom. Det betyr at vi ikke bare trenger tiltak for å hjelpe de som er i denne situasjonen, men tiltak for å hindre at folk blir fattige, skriver UNOFs styreleder Birgitte Mikalsen i Dagsavisen, i et svar til Henrik Hovland fra St. Hallvard-guttene.

Les hele innlegget her.

Her kan du lese mer om UNOFs støtteordning «Orkester for alle», og rapporten «En rimelig sjanse» som dannet grunnlaget for mye av UNOFs arbeid med inkludering.