Europeisk Orkesterfestival på nettet

Europeisk Orkesterfestival har fått egne nettsider – orchestrafestival.eu.

10.-13. mai arrangerer UNOF og NASOL Europeisk Orkesterfestival i Bergen.

Gjennom fire dager i mai vil vi bevege mennesker og styrke felleskapet slik at vi setter varige spor i det nasjonale og europeiske frivillige orkestermiljøet.

Musikere fra hele Europa

For første gang er Norge vertsland for festivalen, som arrangeres hvert tredje år gjennom Den europeiske orkesterføderasjonen (EOFed). 25 orkestre fra Europa kommer til Bergen i mai for konserter og workshop. Formålet er å skape en møteplass der hver enkelt musiker, publikum og samfunnet berikes av musisering, workshop og konserter.

Med unge mennesker som aktive deltakere skal festivalen bli det viktigste arrangementet i Europa for det frivillige orkesterlivet i 2018.

Følg Europeisk Orkesterfestival

All informasjon om festivalen kommer til å bli gjort tilgjengelig på festivalens nettsider.

Du kan også følge festivalen på Facebook.