Reis med orkesteret ditt ut i verden

Nesttun Unge Strykere reiste til USA i høstferien. Les om hvordan ditt UNOF-orkester kan søke støtte for å reise til utlandet, og husk søknadsfristen 15. januar.

— Vår dirigent er fra USA, og har kontakter i miljøet for ungdomsstrykeorkestre på østkysten. Vi spilte derfor sammen med amerikanske barn på en stor konsert på en high-school. Konserten bestod først og fremst av norsk musikk, og et amerikansk kor sang norske sanger. Stor stas! forteller Beate Kryvi i Nesttun Unge Strykere.

Orkesteret fra Nesttun i Bergen reiste i høstferien. I tillegg til konserten ble det tid til noen dager på sightseeing i Washington DC. Der spilte orkestermusikerne i Washington Park, foran det store monumentet Washington Monument.

Nesttun Unge Strykere fikk støtte fra UNOFs internasjonale støtteordning for å finansiere turen. I tillegg hadde orkesteret sikret seg sponsormidler fra en lokal bedrift.

Internasjonal støtte

Orkestre som er medlem av UNOF, eller musikere i et av UNOFs medlemsorkestre, kan få støtte til samarbeidsprosjekter med orkestre i utlandet eller til å delta på internasjonale orkesterkurs.

Hva trenger man for å søke om støtte? Først og fremst trenger man en plan om hvor man vil dra og hva man vil gjøre, og et budsjett.  UNOF kan støtte, men ikke fullfinansiere en reise. Derfor er det viktig at det går fram hvilke andre finansieringskilder dere har (egenbetaling, andre støtteordninger osv.).

Tips til reisen

Hvis du er usikker på hvor du skal begynne, har vi samlet noen tips til orkestre som skal på utenlandstur. Her finner dere også noen forslag til andre støtteordninger det går an å søke for å finansiere turen.

UNOF og NASOL er tilsluttet flere internasjonale orkesterorganisasjoner: Den europeiske orkesterføderasjonen (EOFed), og verdensføderasjonen for amatørorkestre (WFAO). Gjennom disse organisasjonene har vi tilgang til et stort nettverk av orkestre i mange land. Ta kontakt med oss, så kan vi kanskje finne en lokal samarbeidspartner  der dere skal.

Husk søknadsfristen 15. januar!

Mer informasjon om støtteordningen og søknadsskjema finner du her.