Statsbudsjettet: gjennomslag for frivilligheten

Det endelige statsbudsjettet er klart, og frivillige organisasjoner får gjennomslag for flere av sine ønsker i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF.

LNU, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, jubler for «fullt budsjettgjennomslag».

–  KrF og Venstre har gjort en helt fantastisk innsats for den unge frivilligheten! Ikke bare har de reversert kuttene som regjeringen la opp til, de har fått på plass en kraftig frivillighetssatsing, sier LNU-leder Rode Hegstad.

Kutt blir snudd

Blant punktene i budsjettavtalen som er relevant for det frivillige orkesterlivet finner man blant annet:

  • Ti millioner ekstra til nasjonal grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene
  • Seks millioner til støtteordningen LNU Kultur, som skulle kuttes helt i regjeringens opprinnelige budsjettforslag.
  • 75 millioner ekstra til mva-kompensasjon. Frivillighet Norge var blant dem som protesterte mot det opprinnelige budsjettforslaget, som innebær at andelen momsutgifter som ikke kompenseres ville øke.
  • Reversering av kuttene til landbruksorganisasjonene
  • Ti millioner ekstra til tiltak mot barnefattigdom
  • 22,5 millioner til studieforbundene, som deler ut voksenopplæringsmidler. Det innebærer at kuttene i regjeringens budsjettforslag reverseres, og at støtten blir opprettholdt på 2016-nivå. Tilskuddet blir imidlertid ikke prisjustert, slik at det i praksis blir snakk om en liten nedgang.

–  Dette er en solid forbedring av statsbudsjett for frivilligheten og vi takker Venstre og Kristelig Folkeparti for å ha prioritert frivillig sektor i forhandlingene og Høyre og Fremskrittspartiet for å ha kommet dem i møte, skriver Frivillighet Norge på Facebook.

Flere krav ble hørt

Budsjettforslaget tar hensyn til flere av punktene det frivillige orkesterlivet har tatt opp.

De Unges Orkesterforbund (UNOF) har i budsjettprosessen blant annet tatt til orde for å styrke mva-kompensasjoen, fjerne kuttene i LNU Kultur og en smartere innretning i arbeidet mot barnefattigdom.

Her kan du lese UNOFs innspill til statsbudsjettet.

Hele budsjettavtalen kan leses her.