Representantskapsmøte i NASOL

NASOL 55. representantskapsmøte og fagkonferanse ble avholdt på Thon Hotel Polar i Tromsø i helgen 14. – 15. oktober 2017.

Årets fagkonferanse hadde to temaer: «Rom for spilleglede – gode lokaler til musikkformål» og «Hvordan bruke sosiale medier til å markedsføre våre konserter».

Tromsø Byorkester var vertskap og inviterte til en flott konsert i Ishavskatedralen lørdag kveld.

Representantskapsmøtet ble avholdt, og alle saker til behandling ble enstemmig vedtatt. Både forbundsleder Astri Pestalozzi, alle styremedlemmene og alle varamedlemmene ble gjenvalgt for en ny periode.

Som følge av en vedtektsendring vil neste representantskapsmøte bli avholdt samtidig med UNOFs landsmøte, våren 2020.