Momskompensasjonen for frivillige organisasjoner svekkes

Her er noen av de viktigste punktene fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

Momskompensasjon: gapet øker

Regjeringen vil øke momskompensasjonsordningen med 28,6 millioner kroner, til 1,35 milliarder kroner.

Hensikten med ordningen er at frivillige organisasjoner skal få kompensasjon for merverdiavgiften de betaler når de kjøper av varer og tjenester. Det er imidlertid ikke nok penger på budsjettet til at organisasjonene får full kompensasjon — det skjer en avkortning.

Avkortningen i momskompensasjonsordningen har økt siden 2014, og Frivillighet Norge har anslått at det trenges 350 millioner ekstra kroner over statsbudsjettet for at trenden ikke skulle fortsette. Avkortningen kommer derfor til å fortsette å øke med regjeringens budsjettforslag: det blir mer skatt på frivillighet. Ifølge Frivillighet Norges beregninger gir det en avkorting på 32 prosent. Dette til tross for at et samlet storting nylig har vedtar at momskompensasjonsordningen skal styrkes.

Pressemelding fra Frivillighet Norge: Frivillighetens viktigste sak blir igjen nedprioritert av regjeringen

24,5 millioner kroner fra herreløs arv

For 2018 vil 24,5 millioner kroner fra herreløs arv gå til frivillig aktivitet for barn og unge. Pengene skal kanaliseres gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), der UNOF er medlem. LNU fordeler pengene til nasjonale og regionale organisasjoner med frivillig virksomhet for barn og unge.

LNU reagerer samtidig på at regjeringen kutter støtteordningen til kulturtiltak i barne- og ungdomsorganisasjoner – LNU Kultur.

Pressemelding fra LNU: Dette er smålige kutt til den unge frivilligheten

– Dette er smålige kutt til den unge frivilligheten

Og ellers…

  • Ti millioner kroner til å styrke kor og amatørteater
  • Fem millioner kroner til organisasjoner som jobber med måltidsfellesskap
  • Tilskuddet til tiltak mot barnefattigdom på frivillighetsfeltet videreføres med ti millioner kroner
  • 2,8 millioner ekstra til aksjeselskapet Talent Norge, som skal jobbe med å utvikle unge kunstneriske talenter.
  • Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning skal finansieres av overskuddet til Norsk Tipping.
  • Støtte til frivillighetens opplæringsvirksomhet (studieforbundene) kuttes med 22,5 millioner

Se også denne oversikten fra Frivillighet Norge over hva statsbudsjettet betyr for de frivillige organisasjonene.