Kultur må finne sted

Kulturloven sier at alle, uansett hvor du bor, skal ha tilgang på å utøve og oppleve kultur.

Det finnes 1700 korps, 2200 kor, 230 orkestre, tusenvis av utøvere, dansegrupper, spel og teaterlag i Norge. Over 300.000 nordmenn har musikk og kultur som hobby og lidenskap. Mange mangler lokaler og over 80% av lokalene som finnes er ikke egnet til bruken.

Kulturen henger etter

For fire år siden lovet regjeringspartiene å satse på lokal kultur for folk flest, som kulturskoler, korps, kor og orkester. Men NRK har funnet ut at det er blitt mindre penger til lokale og regionale kulturarenaer, de siste fire årene. For ikke så mange år siden gikk det 5 ganger så mye penger til idrettsanlegg som til kulturanlegg. Nå har forskjellen økt til 28 ganger så mye.

Skal alle ha mulighet til å utøve og oppleve kultur uansett hvor de bor, trengs det lokaler som er egnet og utstyrt til sin bruk.  Kultur må finne sted – bokstavelig talt!

Les mer

UNOF støtter kampanjen #kulturmåfinnested, som Musikkutstyrsordningen, Norsk Musikkråd og og Kulturalliansen har dratt i gang. Les mer på kulturmåfinnested.no.

#kulturmåfinnested