Gaveforsterkning til UNOF

De Unges Orkesterforbund tar helg med en gladnyhet: 550 000 kroner i gaveforsterkningsmidler!

Regjeringen annonserte i dag at den styrker gaveforsterkningsordningen med åtte millioner kroner. Pengene kommer i tillegg til den opprinnelige rammen for 2017.

Av disse pengene mottar UNOF 550 000 kroner, basert på en gave på 2,2, millioner kroner fra Sparebankstiftelsen Dextra. Pengene skal gå til å styrke tilbudet til unge musikere.

Gaveforsterkningsordningen er et ordning der staten gir et tilskudd på 25 prosent av verdien på gaver fra private givere og stiftelser, for å forsterke virkningen av private gaver. Ordningen ble innført for museer i 2014, og ble i 2016 utvidet til å gjelde alle kunst- og kulturformål.

Les pressemelding på regjeringen.no