Velkommen til Norsk kontrabassklubb

Spiller du kontrabass? Underviser du i kontrabass? Norsk kontrabassklubb er her for deg!

Norsk kontrabassklubb (NKK) er et initiativ fra faggruppen for kontrabass som er opprettet av Instrumenter i fokus. Oppstartssamling for den nye klubben finner sted 9.-10. desember i Oslo.

Alle som spiller kontrabass i Norge kan bli medlem. Man kan bli støttemedlem om man ikke spiller kontrabass, men har en spesiell forkjærlighet for dette instrumentet.

Møteplass og nettverk

Kontrabassklubben har følgende mål:

  • Skape en arena der kontrabass-elever kan møtes og bli kjent med hverandre, spille sammen, lære av hverandre, og få inspirasjon til videre arbeid og utvikling. Dette er et reelt behov fordi elever ofte er alene på kontrabass i sitt lokale orkester rundt omkring i landet.
  • Bygge et faglig sterkt nettverk. Legge til rette for samspillgrupper på tvers av kulturskoler. Gi elever sjansen til å møte lærere som underviser på høyskole nivå.
  • Bidra til økt synliggjøring av kontrabassen som instrument og økt rekruttering til instrumentet.
  • Være et møtested der kontrabasslærere kan utveksle erfaringer, lage samarbeidsprosjekter etc.

Det skal arrangeres minst to samlinger hvert år, og samlingene skal være åpne for kontrabassister fra hele Norge.

Mesterklasser og kurs

NKK skal arrangere samlinger og kurs for kontrabassister, med særlig vekt på barn og ungdom i alderen 6- 18 år.

På samlingene skal det være samspill i store og små grupper, mulighet for enkeltundervisning, mesterklasser, konserter og workshops.

Kontrabassklubben vil også jobbe med talentutvikling og arrangere mestermøter med profilerte norske og utenlandske utøvere og pedagoger.

Styret i klubben er

  • Leder: Erlend Skei
  • Styremedlemmer: Einar Bergem og Steinar Børmer
  • Dan Styffe og Kenneth Ryland er med i klubbteamet sammen med styret.

Første samling i Oslo

Oppstartssamling blir 9.-10. desember i Oslo. Det blir kammermusikk-grupper, enkeltundervisning, kontrabassorkester og konsert.

Dan Styffe (professor i kontrabass på NMH og alt.solobassist i Oslo filharmonien) og Kenneth Ryland (solobassist i Oslo filharmonien) blir med på samlingen som Dextra-musikere. De kommer både til å undervise, og spille sammen med deltakerne på kurset.

Her kan du lese mer og melde deg på samlingen.