Drømmestipend til unge musikere

Hundre unge kulturutøvere over hele landet har mottatt drømmestipend. Flere av dem spiller i UNOF-orkestre.

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, der barn og ungdom mellom 13 og 20 år som utøver ulike kulturelle uttrykk kan motta ti tusen kroner for å utvikle seg videre.

Gjennom denne stipendutdelingen ønsker de to samarbeidspartnerne å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Målet med både nominasjon og stipend er at mottakerne skal få motivasjon til å utvikle seg videre og mulighet til å få oppfylt noen av sine kulturdrømmer.

Her er UNOF-medlemmene som har mottatt drømmestipend i 2017. Vi gratulerer både dem og alle de andre stipendmottakerne!

  • Pelle Bjørkhein Winsjansen, cellist i Sortland Strykeorkester og UNG Symfonietta Nord
  • Daniel Ivanov, klarinettist Barratt Due Unge Blåsere og Nordstrand ungdomssymfoniorkester
  • Sindre Trondur, fiolinist i Valdresstrykerne
  • Sytske Pas,  hornist i Barratt Due Unge Blåsere
  • Birgitta Elisa Oftestad, cellist i Juniororkesteret Barratt Due og Agitato strykekvartett
  • Sherwin Ngan, pianist og fiolinist i ROMUS Kammerorkester og Juniorensemblet Barratt Due

Se liste over alle som har fått stipend og les mer om ordningen her.