UNOF er større enn noen gang

Flere barn og ungdommer finner veien til musikken gjennom å spille i orkester. De Unges Orkesterforbund har aldri hatt så mange medlemmer som nå.

De Unges Orkesterforbund (UNOF) organiserer det store det store flertallet av unge orkestermusikere i Norge, og har hatt en sammenhengende vekst siden årtusenskiftet. Nå har organisasjonen totalt 5036 medlemmer som spiller i 166 medlemsorkestre. Det er første gang i historien at UNOF har registrert over 5.000 medlemmer.

Medlemsveksten kommer både av at flere orkestre melder seg inn i UNOF, og at flere blir med i orkestrene. Sammenlignet med samme periode for ett år siden, har UNOF fått 13,8 prosent flere medlemorkestre, og 7,16 prosent flere orkestermedlemmer.

Et gjennomsnittlig UNOF-orkester har 30,3 spillende medlemmer. Bak dette gjennomsnittet skjuler det seg både strykerkvartetter og fullblods symfoniorkestre.