Internasjonalt orkestersamarbeid

UNOF er medlem i European Orchestra Federation (EOFed), som bl.a. lager en orkesterfestival hvert tredje år. Neste festival skal UNOF og NASOL arrangere sammen i Bergen i 2018. Forrige festival var i Cremona i Italia i 2015.

Det er nå ett år til festivalen går av stabelen. Mer informasjon finner du på festivalens nettside, Orchestrafestival.eu.

Verdens orkesterføderasjon

Vi er også medlem i World Federation of Amateur Orchestras (WFAO), som lager konferanser og kobler forskjellige land sammen til prosjekter og utvekslinger. UNOF er dessuten involvert i et orkesterutviklingsprosjekt i Nepal gjennom WFAO, og vi har gjensidig utveksling med det Japanske orkesterforbundet gjennom WFAO.

Høsten 2016 var generalforsamlingen til WFAO lagt til Norge, og vi fikk et innblikk i hvordan orkesteraktivitet gjøres i andre land.

Finn en internasjonal samarbeidspartner!

Det aller viktigste med begge disse internasjonale organisasjonene er likevel nettverket: gjennom EOFed og WFAO kan medlemsorkestre finne gode samarbeidspartnere i andre land, og man kan få tips og hjelp dersom man ønsker å reise på internasjonale sommerkurs eller orkesterprosjekter.

Ta kontakt med UNOF eller NASOL hvis du vil ha mer informasjon eller kontakt med orkestre i utlandet.