Symfonisk sommerstøv

— Jeg har hatt lyst til å prøve dette lenge. Jeg har jobbet med improvisasjon med mindre ensembler, og litt med Oslo-Filharmonien, men dette blir den første gangen jeg dirigerer et lengre stykke for fullt orkester kun basert på improvisasjon, sier Halldis Rønning.

Vestlandsk Sommar-Symfoni er NASOLs årlige sommerkurs i Nordfjordeid. Hit kommer orkestermusikere av mange aldre og ferdighetsnivåer for å spille sammen; noen er glade amatører, mens andre har solid musikkutdannelse i bagasjen. Under Rønnings ledelse skal sommarsymfonien i år for første gang sette opp et improvisert stykke — «Sommerstøv fra Eid».

— Improvisasjon og komposisjon har mye til felles. Det er veldig givende å framføre andres musikk, men det spennende å jobbe med den biten som er mer kreativ. Jeg tror det kan gi mye til en samling som denne å jobbe med improvisasjon, sier Rønning.

Maler bilder med lyd

Hvordan man improviserer kan virke mystisk nok i seg selv. Men hvordan kan et hundretalls musikere spille sammen uten å ha avtalt på forhånd hva man skal gjøre? Rønning har ikke hele svaret ennå. Det ligger jo i improvisasjonens natur at man ikke vet sikkert på forhånd hvordan ting kommer til å gå.

— Det er forskjellige måter å gjøre det på. Improvisasjon med symfoniorkester er foreløpig litt upløyd mark. Uansett blir det viktig å lytte, både til helheten og til seg selv, sier hun.

Sikkert er det ihvertfall at arbeidsmåten vil skille seg merkbart fra det orkestermusikere er vant til.

— Det skal være fritt, men likevel ikke uten struktur. Det blir improvisasjon innenfor noen rammer. Jeg tar utgangspunkt i «sound painting» lydmaling, der man bygge opp ulike teksturer av lyd, som blir elementer som kan settes sammen til en komposisjon. Vi kommer til å bruke en del tid på å lage et slags klanglig repertoar. Men alt skal ikke være avtalt på forhånd. På selve konserten blir det også improvisasjon, sier Rønning.

Vestlandsk Sommar-Symfoni avsluttes med konsert i Operahuset Nordfjord 5. august. I tillegg til å improvisere, skal orkesteret framføre «Scheherazade» av Nikolai Rimsky-Korsakov og «Sea Pictures» av Edward Elgar — på litt mer tradisjonelt vis, med noter.

Steg utenfor notebildet

— Det var jo mye mer improvisasjon i orkestermusikken tidligere. Hva skjedde?

— Det kan du spørre om. Den historiske utviklingen har jo gått i retning av mer komplekse strukturer både harmonisk, rytmisk og melodisk, og dermed også mer detaljert notasjon og mer komplekse partiturer. Samtidig tror jeg mange har et behov for å være mer kreative. Man kan bli låst hvis det er for lite mulighet for egen påvirkning. Vi har et veldig sterkt perfeksjonsnivå og -ideal i den klassiske musikken som jeg vil til livs. Joda, det er vakkert og fint når noe er perfekt, men … det er et stort «men» også. Jeg liker at det er rom for å gjøre personlige tolkninger og kanskje også at man finner anledninger til å ta et steg utenfor notebildet.

— Det høres litt skummelt ut?

— Det kommer ikke til å være det minste skummelt. Man er i en gruppe og trenger ikke improvisere alene med mindre man har veldig lyst. Det vil være en tydelig ledelse på det som skjer. Men det kommer til å være åpenhet i hvordan man utformer teksturen, og alle vil ha en viss påvirkning.

Synes du det høres spennende ut å improvisere med et fullt orkester? Søknadsfrist for å være med på Vestlandsk Sommar-Symfoni er 1. april 2017. Praktisk informasjon og påmeldingsskjema finner du på NASOL.no.