Orkesterliv: Tom Huseby

Tom Huseby, walthornist og mangeårig leder av Vestfold Symfoniorkester, har mange jern i ilden. — Alt skjer på fritida, men orkesteret kunne godt vært en femtiprosent-stilling, sier han.

— Hva jobber dere med nå?

— Vi hadde femtiårsjubileum i slutten av oktober, og holdt vi konserter i Sandefjord og Larvik med Mahlers 1. symfoni. Vi hadde kalt inn en del «gamle» medlemmer, som nå spiller profesjonelt, til å være med oss, så vi hadde for anledningen et 90-mannsorkester. Det var en skikkelig boost å gjøre det.

Nå er vi i gang med neste prosjekt. Sandefjord slår seg sammen med Andebu og Stokke fra 2017, og for å markere det skal det være stor festkonsert 14. januar. Der er vi hovedattraksjon, så vi holder på å øve fram mot det nå. Ellers driver jeg og planlegger La Boheme, som vi skal gjøre en oppsetning av av i mars sammen med operaen i Kristiansund. Det har ikke blitt mye juleferie, her er det planlegging og store prosjekter hele tiden.

— Kan du fortelle oss om orkesteret ditt?

— Vestfold Symfoniorkester en meget oppegående femtiåring. Vi har et bra nivå og rimelig god rekruttering. Det er mange unge med og vi har god dynamikk i sammensetning av orkesteret. Vi har mange gode prosjekter i løpet av et år, og samarbeider gjerne med andre: Ballett, opera, klassike konserter, kirkekonserter, samarbeider med mange. Folk kjenner oss godt, og stadig flere kommer på konsertene våre.

— Hva var din siste konsertopplevelse?

— Det var da jeg selv spilte første horn på Mahlers 1. symfoni. Jeg øvde i mange timer for å gjennomføre det. Å lede horngruppa er ganske utfordrende, men det gikk rimelig bra. Dette er nok den største opplevelsen jeg har hatt i orkestersammenheng som hornist.

— Fortell om et stykke du liker godt å spille!

— Vi har spilt både Mahler, Bruckner, noe Wagner innimellom, Strauss… Jeg liker de store komponistene som verdsetter messingen og horn.

— Hva gjør du når du ikke spiller?

— Jeg driver Rett Bemanning i Vestfold, og jobber med rekruttering og bemanning og personalutvikling. Men det blir mange timer med orkester i løpet av en uke. Orkesterarbeidet kunne godt vært en femtiprosent-stilling.

Les mer om Vestfold Symfoniorkester