44 år for drammensmusikken

Cellist Per Brudevoll begynte å spille i Drammen Symfoniorkester i 1972, da det fremdeles het Drammens Byorkester.

Brudevoll var formann i orkesteret i 23 år, inntil han gikk av i 2008. Nå trives han som ordinært orkestermedlem, i et aktivt og symfoniorkester med et mangfold av aktiviteter.

— Kan du fortelle oss om orkesteret deres?

— Drammens Byorkester ble stiftet for snart 100 år siden, og holdt sin første konsert 15. oktober 1919. For fire år siden skiftet orkesteret navn til Drammen Symfoniorkester.

Orkesteret har hatt gleden av å samarbeide med landets fremste solister (og noen utenlandske), kor og dirigenter og kan se tilbake på en imponerende repertoarliste med bl.a. samtlige Beethovens symfonier, en rekke oratorier, messer og andre store verk for soli, kor og orkester.

I Drammens Teater satte orkesteret i samarbeid med lokale kor i tredveårene opp flere operaforestillinger: Faust med Kirsten Flagstad som Margarete i 1933, og senere Madama Butterfly og Carmen.

Med DNO som samarbeidspartner har orkesteret fra 1967 og utover sittet i grava under et trettitalls opera-, operette- og ballettforestillinger. I de senere år er det også blitt en del ‘cross over’ prosjekter.

Et stort antall av orkesterets medlemmer har i årenes løp gjort karriere som profesjonelle musikere.

— Hva jobber dere med nå?

Før jul holdt vi en uformell ‘vennekonsert’ hvor blåserne og strykerne hadde hver sine innslag. Konserten var et ledd i å etablere en Venneforening for orkesteret. På nyåret står «Carmina Burana» for tur.

— Hva er deres siste konsertopplevelse?

— En flott Mendelssohn-konsert i samarbeid med Sølvguttene.

— Fortell om et stykke dere liker godt å spille!

— Det må bli «Bojarernes Indtogsmarch» av vårt bysbarn Johan Halvorsen. Den er orkesterets kjenningsmelodi.

— Hva gjør du når du ikke spiller?

— Går på konsert og hører andre spille.

Drammen Symfoniorkesters nettside