UNOF: Ledersamling i Trondheim

Landsstyret inviterer annenhvert år til en ledersamling for alle sommermusikkskolelederne og kretsrepresentanter. Ledersamlingen er den viktigste fellesmøteplassen mellom landsmøtene.

I 2017 skal samlingen holdes i Trondheim, Scandic Solsiden hotell, 28. – 29. januar.

Innhold: Endringer for sommermusikkskolene med spesielt fokus på økonomien.

UNOF har de siste årene hatt et stort fokus på å bedre økonomien til sommermusikkskolene, og i 2016 fikk vi endelig på plass nye løsninger med mer økonomi. Dette har gitt mange nye muligheter, og det er derfor viktig å ha en felles tanke om hvordan dette skal gjøres videre.

Sommermusikkskolene er noe av det største og beste UNOF gjør, men skal vi klare å opprettholde de gode tilbudene kreves det at vi kan utvikle sommermusikkskolene videre. Hvordan gjør vi det?

Følgende temaer er aktuelle for helgen:

 • Støtteordningen til sommermusikkskolene for deltakere med svak økonomi
 • Dirigentkurs på sommermusikkskolene?
 • Nye økonomiske utfordringer i forbindelse med nye satser for instruktører
 • UNOFs arbeid med ny organisasjonsmodell
 • Samarbeidsavtalen med Dextra Musica
 • Diskusjon om konkurranse og tidskrasj mellom sommermusikkskolene, NUSO og andre
 • Faglig utvikling av sommermusikkskolene
 • Søknad om en ny sommermusikkskole i UNOF i Stavern ved Frida Fredrikke Waaler Wærvågen.
 • Orientering om UNOFs formelle fagplaner for sommermusikkskoler, inkludert dreiebok
 • Gjennomgang av det formelle knyttet til UNOF og sommermusikkskolene
 • UNOF støtteordning til sommermusikkskolene, behov for endringer?
 • Idedugnad på spørsmålet «Hva er god vei til rekruttering?»

UNOF dekker reise, opphold og mat på ledersamlingen for en representant for hver sommermusikkskole og en representant for hver krets, pluss ansatte i kretsene. Kretser og sommermusikkskoler kan stille med flere om man ønsker det, men da kan dessverre ikke UNOF sentralt dekke reisekostnadene for ekstra deltakere. Det er gratis å være med på ledersamlingen.

Vi minner om vedtaket om at alle sommermusikkskolene i UNOF som skal få støtte fra UNOF må i løpet av siste to-årsperiode ha deltatt på enten ledersamlingen eller landsmøtet i UNOF.

Påmelding til UNOF på mail unof@unof.no innen 10. januar 2017. Si i fra når dere reiser, og om eventuelle matbehov. For de som reiser langt er det greit å komme på fredag ettermiddag/kveld.