Velkommen til orkester.no!

Denne nettsiden er et samarbeid mellom to organisasjoner: Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund og De Unges Orkesterforbund. Sammen organiserer disse to organisasjonene nesten alle de ikke-profesjonelle orkestrene i Norge.

Vi ønsker at orkester.no skal være en nettportal for det frivillige orkesterlivet. Her kan du blant annet finne:

Mellom 1991 og 2010 samarbeidet UNOF og NASOL om å gi ut bladet bladet Orkester-forum. Orkester.no er opprettet i samme ånd, som et felles talerør for den frivillige orkesterbevegelsen i Norge.

Ved å lansere én felles nettside ønsker våre to organisasjoner å bidra til godt samarbeid mellom ulike deler av orkesterverdenen, og være en tydeligere stemme overfor omverdenen. Vi håper du vil ha nytte av nettsiden. Velkommen!

Sidene er utviklet av Studio Netting.