Politikk

De Unges Orkesterforbund har som hovedmål et orkestermiljø som gir gode musikalske og sosiale opplevelser for utøverne og samfunnet. Vår visjon er et rikt miljø med gode og lett tilgjengelige orkestre for barn, ungdom og voksne rundt i landet.

Prosjekter

Her kan du lese om UNOFs arbeid med ulike tema vi er opptatt av:

Vedtekter og handlingsplan

Her finner de sentrale politiske dokumentene som danner grunnlaget for De Unges Orkesterforbunds virksomhet.

  • Vedtektene er UNOFs «grunnlov», og legger føringer for hvordan organisasjonen fungerer.
  • Strategiplanen er en oppsummering av det som er essensen av forbundet, og som danner grunnlaget for handlingsplanen.
  • Handlingsplanen oppdateres ved hvert landsmøte og er forankret i den mer stabile strategiplanen. Den nåværende handlingsplanen beskriver prioriteringer for organisasjonen i landsmøteperioden 2016-2018.

UNOFs landsmøte i 2016 har i tillegg vedtatt disse erklæringene om organisasjonens videre arbeid: