De Unges Orkesterforbund

Landsstyret

Administrasjonen

Kretsene

Orkestrene

Landsstyret

Landsstyret er valgt av landsmøtet til å styre organisasjonen mellom landsmøtene. Landsstyret bestemmer hva administrasjonen i UNOF skal gjøre.

Landsstyret som ble valgt på landsmøtet i Bergen april 2016 har disse medlemmene:

Birgitte Mikalsen, styreleder

Birgitte Mikalsen kommer fra Mosjøen (UNOF Nord-Norge) og går på musikklinja ved Mosjøen videregående skole. Hun spiller cello i Vefsn Unge Strykere og Mosjøen Orkesterforening, og er ellers svært aktiv i lokalt musikkliv. Ved siden av vervet som styreleder er hun styreleder for Vefsn Unge Strykere og styremedlem i Mosjøen Orkesterforening og dirigent og korleder for Dolstad barnekor.

Olav Vikingsen, nestleder

Olav Vikingsen kommer fra Bergen, og er far til orkestermusikere.

Styremedlemmer

  • Justus Aakre Zeiger
  • Gabriel Kaurin Bårdsen
  • Anne Handeland

Varamedlemmer

  • Henrik Aarnes
  • Mitra Fagerli Rahman
  • Sindre Lyslo

Administrasjonen

UNOFs administrasjon holder til i Oslo og står for den daglige driften av organisasjonen.

Terje Winther, daglig leder

Terje jobber med politiske saker, kontakt med samarbeidsorganisasjoner, UNOFs støtteordninger, forsikringsavtalen, medlemsservice og er frem til mai 2018 festivalsjef for den Europeiske Orkesterfestivalen i Bergen.

Torunn Kristoffersen, organisasjonskonsulent

Torunn jobber med kurs, prosjekter, noter, UNOFs støtteordninger og medlemsservice (80 prosent stilling). Hun jobber også 20 prosent som orkesterkonsulent i UNOF Oslo.

Even Tømte, informasjonskonsulent

Even er ansvarlig for orkester.no, og for kommunikasjon med medlemmer, media, politikere, og andre organisasjoner (60 prosent stilling).

Christine Bratlie, produsent

Christine er ansvarlig for NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester, og for nuso.no (50 prosent stilling).

Kretsene

Kretsene representerer UNOF regionalt, og er viktige bindeledd mellom UNOF sentralt og det enkelte medlemsorkesteret. Kretsene arrangerer seminarer, sommermusikkskoler, festivaler og konserter. Noen kretser har egne kretsorkestre og egen orkesterkonsulent/daglig leder.

UNOF Oslo

Styreleder: Johannes Aa Opsahl
Orkesterkonsulent: Torunn Kristoffersen (46 92 34 74)

UNOF Akershus

Styreleder: Marion Bræstrup Løsnes

UNOF Buskerud

Styreleder: Kristel Fossum

UNOF Østfold

Styreleder: Maria Dahl

UNOF Vestfold

Styreleder: Vibeke Collin

UNOF Rogaland

Styreleder: Inger Silje Fjelde

Daglig leder: Sindre Lyslo (51 84 66 58)

UNOF Hordaland

Styreleder: Ingeborg Blø Brune (40 46 23 40)

UNOF Trøndelag

Styreleder: Amund Tveit

UNOF Nord-Norge

Styreleder: Sunniva Birkeland

Orkestrene

Orkestrene er UNOFs medlemmer. Det er dem organisasjonen er til for.

Her kan du se en oversikt over alle orkestrene.