Medlemsfordeler

Vurderer orkesteret å melde seg inn i De Unges Orkesterforbund?

UNOF tilbyr ikke bare tilgang på unik kunnskap om og erfaring med orkesterdrift. Vi er også bindeledd mellom orkesterfeltet og bevilgende myndigheter, og jobber aktivt politisk for å bedre arbeidsforholdene for barn og unge som spiller i orkester.

UNOFs administrasjon er samlokalisert med en rekke musikkorganisasjoner i Schouskvartalet på Grünerløkka i Oslo, deriblant Norske Symfoniorkestres Landsforbund (NASOL), Norsk Musikkråd og Ung i Kor.

Vi samarbeider tett og utveksler erfaringer og kunnskap, noe som kommer medlemmene til gode i form av viktige prosjekter som vårt elektroniske medlemsregister, «Orkester for alle» og arbeidet for en instrumentinnkjøpsordning for barne- og ungdomsorkestre.

I tillegg har vi fremforhandlet gode avtaler, som medlemmene nyter godt av. Les mer om hvilke fordeler et medlemskap gir orkesteret.

Medlemsservice

UNOF hjelper deg med

  • informasjon og veiledning om drift og aktivitet
  • å finne frem i offentlig forvaltning
  • å opprette egne nettsider og bruke disse aktivt for å informere om egne aktiviteter
  • å informere om og synliggjøre egen aktivitet

Gratis TONO-avtale

UNOF har en sentral TONO-avtale for alle sine medlemsorkestre. Det betyr at det er gratis for alle UNOF-medlemmer å spiller konserter, fordi det er UNOF sentralt som betaler TONO-vederlaget. Det eneste som kreves er at medlemsorkestrene sender inn en konsertrapport til TONO, slik at pengene UNOF betaler inn kan fordeles til orkesterkomponister og orkesterarrangører. Husk å skrive «Vi er medlem i De Unges Orkesterforbund (UNOF)» på konsertprogrammet – hvis ikke får dere en regning fra TONO!

Det finnes to unntak til denne regelen:

  • Avtalen omfatter kun konserter med en brutto billettinntekt på opp til kr. 50.000 pr. konsert, evt. maksimum 500 besøkende dersom det ikke kreves billettinntekter. For konserter som overskrider dette, skal det betales vederlag til TONO med 3 prosent av brutto billettinntekter, minimum kr. 2 pr. besøkende. Ta kontakt med UNOF hvis dette skjer i ditt orkester.
  • Hvis du vil fremføre en opera eller musical er det ikke dekket av UNOFs TONO-avtale. Ta kontakt med UNOF hvis du vil fremføre en opera eller musical.

Husk: det er viktig å sende inn konsertprogram til TONO etter hver konsert. Merk konsertprogrammet med at dere er medlem i UNOF.

Gunstig forsikring

UNOF samarbeider med If Skadeforsikring om billige forsikringer. Medlemsorkestrene kan tegne instrumentforsikring for alle spillende medlemmer, og kan i tillegg tegne yrkesskadeforsikringer for dirigenter/instruktører.

Les mer om forsikringstilbudet her.

Voksenopplæringsmidler

Orkestre som er medlem i UNOF og har minst tre medlemmer over over 14 år kan søke støtte til studie- og kursvirksomhet gjennom voksenopplæringsmidler.

Les mer om ordningen her.

Støtteordninger

Orkestre som er medlem i UNOF kan søke støtte til å arrangere festivaler, å gjennomføre utvekslinger med orkestre i utlandet eller delta på internasjonale orkesterkurs.

Les mer om festivalstøtten her.

Les mer om den internasjonale støtten her.

Momsrefusjon

Medlemsorkestre får tilbake 7 prosent av kostnadene i momskompensasjon!
UNOF er godkjent som frivillig organisasjon som kan motta momskompensasjon. Det betyr at alle medlemsorkestre, kretsledd og sentralleddet kan få refundert (en del av) momskostnadene vi har.

Les mer om momsrefusjon her.

Skattefrie gaver

UNOF er godkjent av Skatteetaten som mottager av skattefrie gaver. Det betyr at både forbundet sentralt, alle kretsene og alle medlemsorkestrene kan motta skattefrie gaver, og de som gir fra seg gavene til oss i orkesterverden får skattefradrag for å gjøre dette.

Les mer om skattefrie gaver her.

Kulturfordel

Gjennom musikklivets fordelsprogram Kulturfordel kan du og ditt orkester få gode tilbud på musikk, reise, strøm, mat mobil og internett, samtidig som dere støtter UNOF.

Les mer om Kulturfordel på Norsk Musikkråds nettsider.