Støtte til arrangører av UNOFs sommermusikkskoler

Søknadsfrist: 7. desember

Støtte til UNOFs sommermusikkskoler

  • Informasjon om sommermusikkskolen

  • Navn på kretsen, orkesteret, eller hvem som arrangerer sommermusikkskolen.
  • Hvor skal sommermusikkskolen foregå?
  • Opplys også om evt. søskenmoderasjon, tilleggsavgifter og liknende.
  • Kontaktperson

Støtte til UNOFs sommermusikkskoler.

LagreLagre