Støtte til tiltak for rekruttering høsten 2020

Søknadsfrist: 15. august og 15. september

Landsstyret i UNOF har satt av 200 000 kroner i tilskudd til rekrutteringstiltak høsten 2020. Hensikten er å stimulere tiltak som kan motvirke frafall grunnet koronasituasjonen.

Orkestrene kan få inntil 10 000 kroner i støtte for å gjennomføre tiltak for å rekruttere musikere til orkestrene. Søknaden må inneholde et enkelt budsjett og en beskrivelse av hva tiltaket går ut på.

Søknadene fra orkestrene kan gjerne knyttes til oppstartsuken som UNOF er med på.

NB! Sjekk at du mottar kvittering på epost for innsendt søknad.