Orkester for alle

Søknadsfrist: Løpende. Søknader behandles i starten av hver måned.

De Unges Orkesterforbund (UNOF) tilbyr sommermusikkskole i orkesterspill til redusert pris — for de som trenger det.

Hvert år arrangerer vi 15 sommermusikkskoler over hele landet, der man møtes i en uke med orkesterspill, kammermusikk og sosialt samvær. I tillegg til at man lærer mye, vil man få rikelig anledning til å spille, oppleve god musikk og treffe hyggelige mennesker med samme interesser.

I 2016 fikk UNOF støtte til å tilby subsidierte plasser til de som ellers ville hatt problemer med å betale deltakeravgiften. Vi har ikke fått den samme støtten i år, men har likevel valgt å videreføre ordningen.

Hvem kan søke?

Støtten gis til deltakere som skal være med på en av UNOFs sommermusikkskoler.

Denne støtten er beregnet på dem som av økonomiske grunner vil ha vansker med å betale deltakeravgiften.

Det gis kun støtte til å delta på én sommermusikkskole. Hvis du planlegger å delta på flere kurs faller du utenfor målgruppen for denne støtteordningen. Det samme gjelder dersom det er vanskelig på grunn av deltakelse på andre kostbare ferieturer eller liknende. Vi ønsker at støtten skal gå til å dekke reelle behov hos dem som har trang økonomi.

Hvordan søke?

For å få redusert deltakeravgiften, må man sende inn en enkel søknad til UNOF. Det gjøres på disse sidene. Søknaden behandles av UNOF sentralt.

Man kan søke om å få dekket 50 eller 80 prosent av deltakeravgiften. Du må begrunne hvorfor din økonomiske situasjon tilsier at du trenger støtte. Det stilles større krav til begrunnelse for å få dekket 80 prosent. Dersom støtte blir innvilget, blir pengene utbetalt direkte til sommermusikkskolen.

Deretter søker man om plass på sommermusikkskolen som vanlig.

Ofte stilte spørsmål

Jeg har fått plass på sommermusikkskole og har allerede betalt deltakeravgiften. Kan jeg likevel søke om støtte?

Ja, det kan du. Dersom støtte blir innvilget kan du få tilbakebetalt dette beløpet. Du må i så fall vise oss kvittering for betalt deltakeravgift.

Når får jeg vite om jeg har fått støtte?

Vi behandler innkomne søknader i begynnelsen av hver måned.

Kan jeg få dekket utgifter til reise eller til voksne ledsagere?

Nei. Denne støtten går bare til redusert deltakeravgift for barn og unge.

Jeg har fått støtte, men ikke fått plass på den sommermusikkskolen jeg ønsket å gå på. Kan jeg bruke støtten til å delta på en annen sommermusikkskole i stedet.

Ja, men gi oss gjerne beskjed slik at vi har oversikt over hvor støtten skal gå.

Hvem får lese opplysningene i søknaden?

Søknadene behandles av tre personer i UNOF sentralt (to styremedlemmer og én i administrasjonen. Vi deler ikke opplysningene i søknadene med andre.

I tillegg gir vi beskjed til sommermusikkskolene om hvem som får støtte, men de får ikke lese søknadene.

I fjor fikk jeg støtte selv om jeg var med på mer enn ett sommerkurs. Hvorfor kan jeg ikke få det i år?

Denne støtteordningen ble startet i fjor, etter at UNOF fikk tildelt midler av Kulturdepartementet til utprøving av nye fattigdomstiltak. I år har vi ikke fått de samme midlene. Vi er såpass fornøyd med ordningen at vi likevel har valgt å videreføre den, men budsjettet er trangere nå. Basert på erfaringene i fjor, har vi gjort noen grep for å sikre at pengene går til de som trenger dem mest — de som trenger støtte for å ha råd til å være med på ett kurs.