Orkester for alle

Søknadsfrist: Løpende. Søknader behandles i starten av hver måned.

Orkester for alle 2018 åpner for søknader over nyttår. Denne siden vil bli oppdatert med søknadsskjema 1. januar.

Orkester for alle er en ordning som tilbyr sommermusikkskole i orkesterspill til redusert pris — for de som trenger det.

Hvert år arrangerer vi 15 sommermusikkskoler over hele landet, der man møtes til en uke med orkesterspill, kammermusikk og sosialt samvær. I tillegg til at man lærer mye, vil man få rikelig anledning til å spille, oppleve god musikk og treffe hyggelige mennesker med samme interesser.

De Unges Orkesterforbund (UNOF) tilbyr støtte til deltakere som ellers ville hatt problemer med å betale deltakeravgiften. For å sikre at støtten går til de som har størst behov for den, stiller vi krav om begrunnelse i søknaden.

Hvem kan søke?

Støtten gis til deltakere som skal være med på en av UNOFs sommermusikkskoler.

Denne støtten er beregnet på dem som av økonomiske grunner vil ha vansker med å betale deltakeravgiften.

Det gis kun støtte til å delta på én sommermusikkskole. Hvis du planlegger å delta på flere kurs faller du utenfor målgruppen for denne støtteordningen. Det samme gjelder dersom du skal delta på andre kostbare ferieturer eller liknende. Vi ønsker at støtten skal gå til å dekke reelle behov hos dem som har trang økonomi.

Hvordan søke?

For å få redusert deltakeravgiften, må man sende inn en enkel søknad til UNOF. Det gjøres via skjemaet nederst på denne siden. Søknaden behandles av UNOF sentralt.

Man kan søke om å få dekket inntil 80 prosent av deltakeravgiften. Du må begrunne hvorfor din økonomiske situasjon tilsier at du trenger støtte. Det stilles større krav til begrunnelse for å få dekket 80 prosent.

Hvordan gjøres det?

Man må søke om plass på den sommermusikkskolen man har lyst til å gå på vanlig måte. Det gjør du på nettsidene til den enkelte sommermusikkskolen. Du må altså både søke om plass på sommermusikkskolen og sende inn en søknad om støtte til Orkester for alle.

Søknader om støtte blir behandlet i starten av hver måned.

Dersom du blir innvilget støtte, blir pengene utbetalt direkte til sommermusikkskolen. Så sender de deg en faktura med resten av beløpet.

Ofte stilte spørsmål

Jeg har fått plass på sommermusikkskole og har allerede betalt deltakeravgiften. Kan jeg likevel søke om støtte?

Ja, det kan du. Dersom støtte blir innvilget kan du få tilbakebetalt dette beløpet. Du må i så fall vise oss kvittering for betalt deltakeravgift.

Når får jeg vite om jeg har fått støtte?

Vi behandler innkomne søknader i begynnelsen av hver måned.

Kan jeg få dekket utgifter til reise eller til voksne ledsagere?

Nei. Denne støtten går bare til redusert deltakeravgift for barn og unge.

Jeg har fått støtte, men ikke fått plass på den sommermusikkskolen jeg ønsket å gå på. Kan jeg bruke støtten til å delta på en annen sommermusikkskole i stedet?

Ja, men gi oss beskjed slik at vi har oversikt over hvor støtten skal gå.

Hvem får lese opplysningene i søknaden?

Søknadene behandles av tre personer i UNOF sentralt (to styremedlemmer og én i administrasjonen). Vi deler ikke opplysningene i søknadene med andre.

I tillegg gir vi beskjed til sommermusikkskolene om hvem som får støtte, men de får ikke lese søknadene.

Ta kontakt hvis det er noe annet du lurer på, så skal vi svare deg så godt vi kan.