Internasjonal støtte

Søknadsfrist: 15. januar hvert år, men utsatt til 12. april for 2021

Søknadsfristen til UNOFs internasjonale støtteordning har vært utsatt for 2021, fordi vi har ventet på råd fra myndighetene om internasjonale reiser for 2021. Det er fortsatt en uavklart situasjon, men vi velger likevel å lyse ut midlene nå, med noen endringer for 2021, inkludert åpning for støtte til innenlands reiser.

Det er en uvanlig situasjon nå, og UNOF åpner derfor midlertidig for at man kan søke om støtte til reiser i Norge fra denne støtteordningen. Dette skjer på grunn av Korona-restriksjonene, der vi antar at flere orkestermiljøer vil prioritere å reise i Norge, fremfor å planlegge å reise utenlands.

UNOF lyser ut midlene for 2021 nå, med søknadsfrist 12. april. Vi understreker at det fortsatt er lov å søke om støtte til reiser i utlandet, og for 2021 altså også i Norge.

Øvrige krav til denne støtteordningen er som tidligere:

Internasjonal støtte kan gå til orkestre eller til enkeltmusikere i UNOF. Man kan få støtte til samarbeidsprosjekter med orkestre i utlandet (eller Norge for 2021), eller til å delta på internasjonale orkesterkurs.

Hvem kan søke internasjonal støtte?

Støtten gis kun til orkestre som er medlem av UNOF eller musikere i et av UNOFs medlemsorkestre.

Hvordan søke?

Søknaden må inneholde opplysninger om aktiviteten det søkes om midler til, eventuelle samarbeidspartnere, reisemål og anslått antall deltakere. Det må også legges ved et budsjett. Det er viktig at det går fram hvilke andre finansieringskilder dere har (egenbetaling, andre støtteordninger osv.). UNOF kan støtte, men ikke fullfinansiere en reise.

Etter gjennomført aktivitet må man sende inn en kortfattet rapport til UNOF, samt bekreftelse på deltagelse og dokumentasjon av reisekostnadene.

Her kan du se hvem som har blitt tildelt internasjonal støtte i 2020. Det kan gi en pekepinn om hva slags prosjekter som får støtte, og hvor mye man kan regne med.

Tips for orkestre som vil på tur

Vi har samlet noen tips for hvordan orkestre kan skaffe penger, finne lokale samarbeidspartnere, og andre ting som er lurt å tenke på dersom man vil reise på utenlandstur. Klikk her for å lese mer.

Søk om internasjonal støtte 2021

  • Informasjon om prosjektet

  • Dersom det ikke er fastsatt noen endelig dato, er det i orden å gi et anslått tidspunkt.
  • Gi en kortfattet beskrivelse av aktiviteten det søkes om støtte til. Pass på å få med hva slags aktivitet som skal foregå (kurs, konserter, deltakelse på festival e.l.).
  • Tell med spillende barn/unge fra eget orkester, dirigenter/instruktører og 1-2 reiseledere pr 10 barn/unge. Familiemedlemmer som er med på reisen utover dette kan ikke telles med.
  • Dra og slipp filer her, eller
    Accepted file types: pdf, xls, xlsx, doc, docx, pages, numbers, ppt, pptx, Max. file size: 50 MB.
      Her kan dere laste opp budsjettdokumenter. Det er viktig at det går fram hvilke andre finansieringskilder dere har (egenbetaling, andre støtteordninger osv.). UNOF kan støtte, men ikke fullfinansiere en reise.