Frifond

Søknadsfrist: 1. april

Frifond er en tilskuddsordning til lokale, frivillige lag for barn og ungdom.

Frifondmidlene er penger fra overskuddet av de statlige spillene som Norsk Tipping administrerer, som Lotto, Flax-lodd og lignende. Stortinget har bestemt at en del av dette skal gå til barn og unges frivillige aktiviteter lokalt. Pengene fordeles direkte gjennom medlemsorganisasjonene. Frifond skal stimulere til egenaktivitet.

Hvem kan søke?

Alle orkestre i Norge kan søke om Frifond-støtte.

Orkesteret trenger ikke å være medlem av UNOF, men en tredjedel av musikantene som mottar støtte må være under 26 år.

Hvordan søke?

Medlemsorkestre i UNOF kan søke om Frifond-støtte gjennom medlemsregisteret. Så snart alle opplysningene om medlemmene er oppdatert, trykker man på en knapp som starter elektronisk bekreftet innsending til UNOF.

Medlemsorkestre i NASOL og frittstående orkestre må sende et søknadsskjema. NASOL sender ut dette blå søknadsskjemaet til alle sine medlemmer, og UNOF sender ut skjemaet til alle orkestermiljøer vi vet om.

Skjemaet kan også lastes ned her:

frifondutlysning2017_web