Dirigentsatsing og instrumenter i fokus på sommermusikkskolene

Søknadsfrist: 1. mars 2020


UNOF er igjennom sitt samarbeid med Sparebankstiftelsen Dextra Musica en av tre hovedaktører i prosjektet Instrumenter i fokus. Her skal vi gjøre et arbeid for å styrke rekruttering og talentutvikling til obo, fagott, kontrabass, harpe og kirkeorgel, instrumenter som alt for få unge spiller i Norge.

Prosjektet har en egen hjemmeside med info om de forskjellige instrumentene og oversikt over kurstilbud o.l.  Her er det også en kartlegging av elever og lærere på disse instrumentene.

I samarbeid med Dextra og Dirigentløftet arbeider vi også for å øke dirigenters kompetanse, og stimulere flere unge til å prøve seg som dirigenter.

Støtte til sommermusikkskolene

UNOF utlyser herved støtte til til dirigentsatsning og instrumenter i fokus på sommermusikkskolene.

Vi ønsker å dekke ekstra utgifter som sommermusikkskolene har til følgende:

Dirigentsatsing

 • dirigentundervisning /dirigentkurs /direksjonskurs
 • assistentdirigent

Instrumenter i fokus

Utgifter til undervisning og instrumentleie på instrumentene:

 • obo
 • fagott
 • harpe
 • kontrabass
 • kirkeorgel

Hvordan søke

Lag en enkel søknad med et budsjett for utgifter som er knyttet kun til dette. For eksempel:

 • honorar
 • overnatting for instruktør
 • reise
 • instrumentleie
 • inntekter fra deltakere på disse instrumentene, eventuelle reduserte egenandeler på disse instrumentene
 • eventuell støtte fra andre steder

Søknad sendes til torunn@unof.no innen 1. mars

Som flere av dere kjenner til, så har Instrumenter i fokus en egen pott for stimuleringsmidler for lokale tiltak. Sommermusikkskolene i UNOF søker fortrinnsvis gjennom UNOF og midlene som er utlyst her. Ved stor pågang vil vi eventuelt henvise noen søkere til Instrumenter i fokus’ stimuleringsmidler (ikke dirigentmidler).