Støtte til festivaler, orkestersamlinger, konkurranser o.l.

Søknadsfrist: 1. mars

UNOF har i flere år hatt en støtteordning som populært kalles «festivalstøtten». Den ble opprettet av landsmøtet i UNOF for lenge siden, og tanken var at UNOF sentralt skulle støtte kretser eller medlemsorkestre i UNOF til å gjennomføre festivaler, orkestersamlinger og liknende aktiviteter som involverer flere orkestermiljøer.

Landsstyret i UNOF har nå evaluert denne støtteordningen, og ser at det er mye misforståelser knyttet til denne støtteordningen. Det er alt for mange søknader som ikke er relevante i henhold til intensjonen, og landsstyret ønsker ikke at medlemsorkestre skal bruke mye tid og krefter på søknader som det ikke er mulig å innvilge.

Kombinert med det faktum at det skal gjennomføres en Europeisk orkesterfestival i Bergen i 2018 gjør at landsstyret nå har nedlagt festivalstøtten slik at det kan lages en ny støtteordning for medlemsorkestre og kretser. Hvordan denne nye støtteordningen blir er ikke bestemt ennå. Forslag til den nye støtteordningen vil bli lagt frem på landsmøtet våren 2018.

Hvem kan søke?

Hvem som kan søke fastsettes på landsmøtet i 2018.

Hvordan søke?

Informasjon om søknad kommer på plass i 2018.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er ikke fastsatt ennå. Midlene vil bli lyst ut i 2018.