Støtte til festivaler, orkestersamlinger, konkurranser o.l.

UNOF avvikler den interne støtteordningen «Støtte til festivaler, orkestersamlinger, konkurranser o.l.» for å erstatte den med en ny type intern støtteordning.

Den nye støtteordningen blir etablert fra og med 2019.