Drømmekonsert

Søknadsfrist: 15. mars 2019

DrømmekonsertDrømmekonsert er en ordning der orkestre kan søke støtte til å arrangere konsert og seminar med en av toppsolistene tilknyttet Dextra-stiftelsen. Store musikalske opplevelser har blitt skapt i UNOF-orkestre de siste årene, og vi fortsetter suksessen!

Både unge og etablerte Dextra-solister har vært med å skape magiske konserter sammen våre unge musikere. I år vil nye orkestre få muligheten til en seminarhelg og konsert med toppsolist fra Dextra-stallen.

En gavepakke til UNOFs ungdomsorkestre!

«For en fantastisk sjanse! Hvordan får vi dette?»

Det er ikke vanskelig: Send en kort søknad til oss i UNOF. Søknaden bør inneholde:

  • hvem vil dere samarbeide med (ønskeliste på tre musikere)
  • forslag til repertoar dere kan spille
  • hvorfor akkurat DERE skal få ha en drømmekonsert
  • forslag til når konserten skal være

Vær gjerne kreative, send en video med dere selv eller en mail med søknad.

Vi ønsker at orkesteret skal oppleve noe utenom det vanlige og la seg inspirere av de dyktige Dextra-musikerne. Det er også mulig å få med unge Dextra-musikere som gruppeledere eller støttemusikere.

Her er musikerne dere kan velge mellom.

Det er også mulig å velge musikere med folkemusikkinstrumenter. Musikerne er både etablerte musikere og dyktige studenter. Dere velger selv hvem dere ønsker som solist. Noen av musikerne kan også stille som dirigent/kunstnerisk leder for orkesteret på konserten.

Praktiske detaljer

  • Musikerne kommer til dere på et helgeseminar med avsluttende konsert.
  • Reise og opphold for musikeren dekkes. I tillegg får orkesteret 19 000 kr for å dekke konsertlokale, øvingslokale, markedsføring og andre utgifter.
  • UNOF/Dextra kan bidra med utforming av konsertplakat og konsertprogram.
  • Orkesteret får alle billettinntekter fra konserten.
  • Endelig repertoar settes i samråd med musikeren.
  • Konserten og seminaret må dokumenters med bilder, tekst eller korte videoer.

Send søknad tekst og video til torunn@unof.no.

Nye søkere får forrang, men orkestre som har hatt besøk av en musiker i 2017 kan få muligheten med samme musiker nå i 2019.