Forsikring for ditt orkester


Både UNOF og NASOL samarbeider med If Skadeforsikring om billige forsikringer. Medlemsorkestrene kan tegne instrumentforsikring for alle spillende medlemmer, og kan i tillegg tegne yrkesskadeforsikringer for dirigenter/instruktører.

Forsikring for UNOF-orkestre

 • Forsikring med instrument pr. år: kr. 275,-
 • Forsikringen dekker instrumenter med verdi inntil kr. 50.000. Vanligvis har man ett instrument, men forsikringen gjelder for alle de instrumentene man bruker; f.eks. er det noen som spiller både fiolin og bratsj, mens andre har både A-klarinett og Bb-klarinett. Det er helt greit å forsikre flere instrumenter så lenge instrumentene samlet sett er innenfor forsikringsverdien.
 • Det er mulig å øke forsikringsgrensen i trinn á kr. 25.000, og hvert trinn med økning koster kr. 275,-
 • Forsikring uten instrument (for styremedlemmer, aspirantmedlemmer med veldig billige instrumenter o.l.) pr. år: kr. 60,-
 • Lagerforsikring for hele orkesteret pr. år: kr. 500,- for en dekning inntil kr. 150.000.
 • Det er mulig å utvide lagerforsikringen i trinn á kr. 150.000. Hvert trinn koster det samme, altså kr. 500,-.
 • Yrkesskadeforsikring for dirigenter og ansatte: kr. 310,-

Noen viktige detaljer om forsikringsordningen

 • Forsikringene er registrert i UNOFs elektroniske medlemsregister. Det betyr at UNOFs medlemsorkestre selv kan opprette, legge til, endre og avslutte forsikringer. Hvis du ikke får det til selv, kan du sende informasjon (eller en liste) til UNOF, så ordner vi det for deg.
 • Forsikringene betales for ett kalenderår om gangen, og blir automatisk fornyet ved nyttår (hvis de ikke sies opp).
 • Forsikringene kan startes når som helst, hele året. Det er mange som kontakter oss rett før en utenlandsreise eller et helgeseminar, og det er helt i orden. Vi ordner forsikringer samme dag, og de gjelder med en gang de er registrert.
 • Pass på instrumentene – og gjør en innsats for å unngå skader! Hvis det blir mange skader, vil prisen på forsikringene gå opp for alle.
 • Hvis du glemmer igjen instrumentet (på holdeplassen, på bussen, eller utenfor øvelokalet), og det så blir borte, så dekker ikke forsikringen det.
 • Instrumenter som ligger ute i bil over natten og som blir skadet eller stjålet dekkes ikke av forsikringen.
 • Slitasjeskader dekkes ikke – i hovedsak er det «at det skjer noe plutselig» som dekkes av forsikringen.
 • Verditap som følge av at instrumentet har mindre verdi etter en skade dekkes dessverre heller ikke.
 • Forsikringsordningen er imidlertid god, og det er mange instrumenter hvert år som blir reparert etter et uhell, og mange som blir glade for det. Ta kontakt med UNOF om du har noen spørsmål eller har et skadet instrument
 • Husk å tegne forsikring! Uten forsikring – ingen dekning!

Hva gjør jeg hvis et instrument blir skadet?

Dersom det skulle oppstå skade bør du følge sjekklisten under for å få skaden dekket av forsikringen.

 • Last ned og fyll ut skademeldingsskjema
 • Ta med instrumentet til instrumentmaker for reperasjon eller skadevurdering. Instrumentmaker vurderer om det lønner seg å reparere eller om det lønner seg å kjøpe nytt instrument
 • Dersom det ikke lønner seg å reparere instrumentet blir det kondemnert (som det heter på forsikringsspråket) og instrumentmaker lager en uttalelse om dette.
 • Dersom instrumentet repareres, blir det gjort av instrumentmaker, og så får orkesteret en faktura for dette, som gjerne har forfall på et par-tre uker.
 • Orkesteret sender inn utfylt skademeldingsskjema pluss (kopi av) faktura eller uttalelse fra instrumentmaker til UNOF.
 • UNOF kvalitetssikrer skademeldingen ovenfor forsikringsselskapet, og orkesteret får utbetalt skadeoppgjøret i god tid før orkesteret skal betale fakturaen fra instrumentmaker.
 • Det er en egenandel på 1.000 kroner ved hver skade som orkesteret (eller bruker, det er opp til orkesteret) må dekke selv.

Dokumenter

Forsikring for NASOL-orkestre

Mer informasjon kommer! I mellomtiden kan du ta kontakt med NASOL hvis det er noe du lurer på.