Digitalt informasjonsmøte for orkestre

Hvordan er det å drive et orkester i koronahverdagen? Fredag 3. april klokka 12:00-13:00 og 15:00-16:00 holder UNOF møter på Zoom for å utveksle erfaringer.

Landsmøtene utsettes

NASOL og UNOFs felles orkesterkonferanse, NASOLs representantskapsmøte og deler av UNOFs landsmøte blir flyttet til høsten.

Vårkonsert i UNOF Oslo

Årets tradisjonelle vårkonsert for barneorkestrene i Oslo blir arrangert 10. mai i Oslo Konserthus lillesal.