Ja til sang i skolen!

De Unges Orkesterforbund støtter opprop og aksjoner for å sikre sangens fremtid i skoleverket.

harpe

Statsbudsjettet: ingen revolusjon

Regjeringen styrker momskompensasjonen og tiltak mot barnefattigdom. Forslaget til statsbudsjett for 2019 innebærer likevel ingen revolusjon for det frivillige orkesterlivet.

Felles innsats for full momskompensasjon

Snart skal den første stortingsmeldingen om frivillighet på ti år legges fram, og Frivillighet Norge ber om full momskompensasjon. UNOF er medlem i Frivillighet Norge og støtter dette kravet.

Nå lages det kulturpolitikk

Flere stortingsmeldinger av interesse for det frivillige musikklivet er i kjømda. Her kan du lese om noen av det som kommer til å påvirke orkestrene i årene som kommer.

UNOF på Stortinget

De Unges Orkesterforbund presenterte innspill til statsbudsjettet for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget torsdag 2. november.