Sommerskolen på Halsnøy

Sommerskolen på Halsnøy tilbyr kurs på internasjonalt nivå, de beste instruktørene, og gir unge musikere et godt læringsmiljø i trygge omgivelser. Hvert år deltar til sammen rundt 150 ungdommer på de ulike kursene.

Sommerskolen har tre hovedtilbud:

Ensemblekurset:

Ensemblekurset er et kurs for de som er kommet ekstra langt på sine instrumenter, og går i forkant av hovedkurset 26. – 30. juli.

Strykerne spiller i kammerorkester. I år vil Soon-Mi Chung lede strykeorkesteret.

Kurset er også åpent for messing, treblås og slagverk. Det oppfordres til å melde seg på som ensemble.

Kurset avsluttes med en konsert i Baroniet i Rosendal søndag 30. juli kl 15:00.

Hovedkurset

Hovedkurset starter mandag 31. august og avsluttes med konsert i Grieghallen søndag 6. august kl 18:00. Hovedkurset består av to orkesterkurs. Symfoniorkesteret og ungdomsorkesteret. Disse presenteres nedenfor. Orkestrene øver inn ett fellesnummer.

UNGDOMSORKESTERET er et strykeorkester for de fra ca. 12 år og oppover til 16 år. Vi anbefaler at en har spilt minst 3 år i orkester for å delta i Ungdomsorkesteret.

I år vil Sara Wang ha ansvaret for Ungdomsorkesteret. Hun har med seg svært gode instruktører fra hele landet.

SYMFONIORKESTERET har full besetning og er for ungdommer fra 15 – 20 år. Strykere som er tatt opp i et talentprogram kan melde seg på symfoniorkesteret selv om de ikke har fylt 15 år.

Kjell Seim dirigerer symfoniorkesteret. Instruktørene kommer i all hovedsak fra Bergen filharmoniske orkester.

Solist med Symfoniorkesteret

Også i år legger vi opp til å benytte egne solister. Dersom du er interessert i å være solist med symfoniorkesteret eller ønsker mer informasjon om dette ta kontakt med  Maritnorb@gmail.com. Det vil bli arrangert prøvespill for solister i april.

Søknadsfrist: 20. mars 2017

Pris:

Prisen for en uke med flotte musikalske og sosiale opplevelser er kr. 4.800. Deltar du i tillegg på ensemblekurset betaler du kr. 6.000. For søsken vil det være en rabatt på kr. 1.000 for hver.
Dersom du bare deltar på ensemblekurset er prisen 2.500 kr.

Kontakt: Marit Norberg 48213526

Søknadsskjema finner du her.

www.unofhordaland.no