Sommerskolen på Halsnøy

Sommerskolen på Halsnøy tilbyr kurs på internasjonalt nivå, de beste instruktørene, og gir unge musikere et godt læringsmiljø i trygge omgivelser. Hvert år deltar til sammen rundt 150 ungdommer på de ulike kursene.

Kurset starter mandag 30. juli og avsluttes med konsert i Grieghallen søndag 5. august kl 18:00. Kurset består av to orkesterkurs, Symfoniorkesteret og Ungdomsorkesteret. Orkestrene øver også inn ett fellesnummer.

Sommerskolen har i år to hovedtilbud:

Ungdomsorkesteret

Ungdomsorkesteret er et strykeorkester for de fra ca. 11 år til ca 15 år. Vi anbefaler at en har spilt minst 3 år i orkester for å delta i Ungdomsorkesteret.

I år vil Sara Wang ha ansvaret for Ungdomsorkesteret. Hun har med seg svært gode instruktører fra hele landet.

Symfoniorkesteret

Symfoniorkesteret har full besetning og er for ungdommer fra 15 – 20 år. Strykere som er tatt opp i et talentprogram kan melde seg på symfoniorkesteret selv om de ikke har fylt 15 år.

Instruktørene kommer i all hovedsak fra Bergen filharmoniske orkester.

Solist med Symfoniorkesteret

Også i år legger vi opp til å benytte egne solister. Dersom du er interessert i å være solist med symfoniorkesteret eller ønsker mer informasjon om dette ta kontakt med sommerskolen@unofhordaland.no. Det vil bli arrangert prøvespill for solister i april.

Pris og påmelding

Søknadsfrist: 10. mars 2018

Pris: Prisen for en uke med flotte musikalske og sosiale opplevelser er kr. 4.800. For søsken er det en rabatt på kr. 1.000.

Kontakt: Jørgen Larsson (482 37 888)

Søknadsskjema finner du her.

www.unofhordaland.no