Sommermusikkskolen i Trondheim 2019

Kurset er hovedsakelig basert på orkesterspill. Aspirant-, hoved- og kammerorkester. Samarbeid med og instruktører fra TrondheimSolistene.

Søknadsfrist: 1. juni

Pris: 1700,- per deltaker. 1400,- fra søsken nr 2. Vi dekker utgiftene til de med friplass ved kulturskolen

Kontaktinfo: epost: Daniel Lyngstad  telefon: 98670803

www.sommermusikkskolen.no