Oppstartssamling for Norsk kontrabassklubb

Nystartede Norsk kontrabassklubb vil være en arena der kontrabass-elever kan møtes og bli kjent med hverandre, spille sammen, lære av hverandre, og få inspirasjon. På oppstartssamlingen blir det kammermusikkgrupper, enkeltundervisning, kontrabassorkester og konsert!

Dan Styffe (professor i kontrabass på NMH og alt.solobassist i Oslo filharmonien) og Kenneth Ryland (solobassist i Oslo filharmonien) blir med på samlingen. De kommer til å undervise, og spille sammen med deltakerne på kurset. Dan og Kenneth er med som Dextra-musikere, og vi er veldig glad for støtten fra Dextra Musica!

Pris

Mer informasjon kommer.

Kontaktinfo

Erlend Skei ( +47 900 65 074 / erlend.skei@me.com)

Påmelding

Påmeldingsfrist 15. oktober